תנאי שימוש באתר


תקנון ותנאי שימוש באתר www.RealTender.co.il
כתובת למשלוח דואר: ת.ד 553 ,כרמיאל מיקוד 2161402 בדוא"ל: info@realtender.co.il.
מטעמי נוחות התקנון הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

מבוא
האתר www.RealTender.co.il להלן "האתר" מספק פלטפורמה אינטרנטית לאנשים פרטיים, חברות (פרטיות וציבוריות), תאגידים, כונסי נכסים, גופים ציבוריים(בנקים, חברות ביטוח וכדומה) סוכני/משווקי נדל"ן , מתווכים או כל עסק אחר אשר יבחר להשתמש בפלטפורמה המקוונת RealTender.co.il על מנת להעמיד לרשות הציבור את נכסיהם למכירה.
כל המשתמשים חייבים להסכים לתנאי השימוש של האתר ושל המציע להלן "המוכר" לפני מתן הצעה ו/או ביצוע הרכישה.
תקנון זה מסדיר את מערכת היחסים שבין האתר לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
באתר ניתן להציע הצעות מקוונות ולרכוש נכסים וזאת על בסיס עיונו של הרוכש בתיאור הנכס ו/או וכל החומר הנלווה שפורסמו על-ידי המוכר באתר וזה ללא היכרות אחרת עם הנכס בעת מתן ההצעה ו/או הרכישה. עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 14 ג לחוק הגנת הצרכן , התשמ”א 1981 .
בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר. גלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לכל האמור בו – במידה ואינך מסכים לאמור בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מגלישה בו ו/או לעשות שימוש כלשהו בשירותי האתר.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת
וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

יובהר כי "RealTender.co.il" קשורה בהסכמים עם אנשים , חברות, בתי מכירות ותאגידים שונים (להלן "המוכרים") לשווק ולפרסם נכסים מסוימים ("נכס" או "נכסים") באמצעות אתר האינטרנט שלה, RealTender.co.il. רכישת הנכסים המוצעים באתר כפופים לאישור הסופי של המוכרים על המחיר המוצע וכל התנאים הסופיים לסגירת העסקה, לרבות זכות המוכר לניהול התמחרות בתום הגשת ההצעות.

כניסה, הרשמה, שימוש והתחברות לאתר והזמנת שירותים ממנו, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת לתנאי שימוש אלה. כמו כן, אתה מסכים לתנאי השימוש של המוכר המציע את הנכס ממנו הנך מבצע רכישה.

מובהר כי הנכסים המוצעים והנמכרים באתר, נמכרים על ידי צדדים שלישיים. האתר הינו פלטפורמה מקוונת המתווכת בין הקונה למוכר , מובהר כי "RealTender.co.il" לא בודק את תנאי העסקה ונכונות פרטי הנכס ויתר הפרטים המוזנים ע"י המוכר בלבד.

כמו כן באחריות הקונה לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לשם ביצוע רכישה, וזאת טרם הקניה בפועל באתר, לרבות (אך לא רק) לצפות בפריטים באופן פיזי (במועדי ובמקומות כפי שיצוינו בעמוד המכירה של הנכס), מצבו התכנוני, המשפטי, רישום הזכויות וכל עניין רלוונטי אחר וכן לבדוק את תנאי המכירה אשר הוצגו על ידי המוכר, לרבות תנאים בדבר עלויות נלוות למחיר הנכס המוצע וכיוצ"ב.

הערות:
אם אתה סוכן נדל"ן/בא כוח המבקש להציע עבור עצמך או לקוח, אנא ציין זאת בהרשמה.
כל המשתמשים חייבים להסכים לתנאי השימוש של האתר ושל המציע או המוכר לפני ביצוע הרכישה.

הגדרות
"הפלטפורמה" או "האתר" - "www.RealTender.co.il" ו/או עובדיה, נציגיה, ו/או הנהלת האתר ו/או כל מי שפועל מטעם האתר.
"הרשמה" – תהליך אשר במהלכו הגולש, באמצעות ממשק של האתר, באמצעות נציגנו בטלפון או כל מדיה אחרת , מספק לחברה מידע אודותיו ומאשר קבלת תוכן ומידע פרסומי אודות החברה ו/או המוצרים.
"משתמש" ו/או "רוכש" ו/או "קונה" – אדם בעל כשרות משפטית, אשר מרצונו החופשי הקליד את פרטיו האישיים באתר הנ”ל ו/או הציב הצעה ו/או ביצה רכישה.
"המשתמשים" ו/או "הלקוחות" ו/או "הגולשים" - הגולשים ו/או המשתמשים באתר ו/או הלקוחות אשר יציבו הצעות מחיר ו/או יבצעו רכישה באמצעות האתר ו/או מי מטעמם.
"ספק" ו/או "מוכר" ו/או "בית מכירות" - הצדדים אשר מנהלים את המכירות, אחראים על כל המידע שמפרסמים אודות הנכסים הנכסים הנמכרים באתר.
"המוצרים", "השירותים", "הפריטים" - כל מוצר ו/או שירות שמוצע למכירה באתר.
"מכירה ישירה" ו/או "קנה עכשיו" - זוהי מכירה בה המחיר קבוע על ידי המוכר מראש ולא ניתן לשנותו, וניתן לבצע רכישה ללא התמחרות.
"מכרז" ו/או "מכירה פומבית"- זוהי מכירה בה המוכר קובע מחיר מינימלי התחלתי לכל נכס, ועל כל קונה המביע עניין בו יוכל להציע הצעת מחיר, כאשר המציע את המחיר הגבוה ביותר בשעת סיום המכירה יהיה זה ש"יזכה" במכרז..
"כונס נכסים" או "הכונס" או "בא כוח" או "מנהל עיזבון" - מוכר אשר ממונה מטעם בית משפט ו/או רשות ההוצאה לפועל ו/או כל רשות מוסמכת אחרת לשם מכירת מוצר, המעמיד מוצר למכירה באתר בדרך של התמחרות.

שימוש יעיל באתר
הצעד הראשון לשימוש יעיל באתר זה הוא רישום. ההרשמה היא בחינם ורק לאחר ההרשמה והסכמה לתנאי השימוש יפתחו רוב הפרטים והאפשרויות של האתר, מלבד הגשת הצעות מחיר ורכישה שיצריכו ממך פעולות נוספות. אנא בדוק וקרא בעיון כיצד הפלטפורמה פועלת. כמו כן, מכיוון שלמחשבים שונים יש מהירויות חיבור שונות, אנחנו ממליצים לא להמתין עד השניות האחרונות כדי לתת הצעה, כי שעון הספירה לאחור לא יכול להיות מדויק וזהה אצל כולם. תהליכים רבים יכולים להשפיע על הזמן שהמשתמש רואה על המסך בפועל כגון: מהירויות מחשב, מהירויות חיבור לאינטרנט, וכו '. אז בבקשה לא לחכות עד הדקות האחרונות של מכירה פומבית כדי להציע הצעה. מומלץ מאוד שאם בכוונתך להציע הצעה, עליך לעשות זאת מוקדם כדי לקבל את תחושה לגבי תהליך הגשת ההצעות, אם תבחר להמתין עד לדקות או לשניות האחרונות של שעון הספירה לאחור כדי להציב את ההצעה שלך והיה וההצעה שלך לא מתקבלת, RealTender.co.il לא נושאת באחריות ולא מחוייבת להציע מחדש את הנכס או לגרום שההצעה שלך תתקבל. אם ייקבע כי היתה בעיה כלשהי במערכת שאולי מנעו מההצעה שלך מלהיות מוצעת, RealTender.co.il שומרת לעצמה את הזכות לבחון את כל ההצעות ואולי לפתוח מחדש את הצעות על הנכס. קביעה זו תיעשה על בסיס כל מקרה ומקרה והיא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה נקלטת במערכות עם קבלת פידבק המאשר קליטת ההצעה. כמובן שב RealTender.co.il אנחנו תמיד נשאף לספק סביבה הוגנת, ברמה הכי גבוהה ושקופה להצעות עבור כל קהל הצרכנים שלנו.


צפיה במידע
גולשים, קונים פוטנציאליים ובעלי עניין יכולים להיחשף למידע כללי על הנכס על ידי לחיצה על הקישורים לדף ההצעה של הנכס. מידע נוסף על הנכס עשוי להיות זמין גם על ידי לחיצה על קישורים נוספים הממוקמים בדף הצעת המחיר של נכס מסוים ובכפוף לכניסה/הרשמה לאתר.
הגולש מצהיר ומתחייב כי עם החשיפה לפרטים הקונקרטיים לעסקה ו/או לנכס יהיה מנוע מניהול משא ומתן ורכישת הנכס בדרכים אחרות חיצוניות לאתר מהגשת הצעה דרך האתר, היה ויתגלה שרכש את הנכס בדרך אחרת יהיה חייב לשלם סך של 2% בתוספת מע"מ משווי העסקה (דמי תיווך ראויים) מבלי שיהיה כל טענה ו/או הסתייגות על כך משני הצדדים.

מתן הצעות מחיר
אם בחרת להציע הצעה על נכס, עליך להיות רשום ולהסכים לתנאי שימוש אלה כדי לעשות זאת; עם זאת, אינך צריך להיות רשום כדי לראות הצעות של גולשים אחרים על נכס מסויים. כל ההצעות פתוחות ומוצגות לצפייה ציבורית, אלא אם כן צוין אחרת. הנכסים יוצעו באמצעות תהליך מכירה פומבית באינטרנט עם תאריך פתיחה וסגירה מוגדרים, או קניה ישירה במחיר מוגדר מראש. אתה תוכל להגיש הצעות מחיר על נכסים ו/או לבצע רכישה מדף הנכס המוצע, ותוכל לעקוב אחרי כל ההצעות שלך בפאנל ניהול אישי.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה IP של המחשב שלו, כתובת ה MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי הגולש ואשר יש בה משום הפרת סעיף מסעיפי הסכם זה, או בכלל.
גולש זכאי לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בתקנון זה.
צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר/מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע בחוסר תום לב מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר www.RealTender.co.il
כל משתמש באתר יפעל ביושר וביושרה באתר; אחרת, זכויות המשתמש שלו יבוטלו. כל מציע יבדוק ויציית לתנאי המכירה עבור כל נכס בנפרד המפורסמים באתר. RealTender.co.il רשאית להשעות/להסיר את חשבונך ולבקש סעד משפטי אם צוות האתר בכל עת חושד כי אתה כקונה או כמוכר, ביצעת או עסקת במרמה או בפעילויות הונאה הקשורות לעסקאות באתר. כל גולש המציע הצעות מזויפות באתר זה או שלא עומד בהתחייבות על נכסים שזכה בהם יוסר מהאתר באופן מיידי ללא הגבלת זמן, ללא כל פניה או בקשה מהמוכר.

זכאות משתמש
השירותים של RealTender.co.il זמינים רק לאנשים שיכולים ליצור חוזים מחייבים מבחינה חוקית על פי החוק. השירותים של RealTender.co.il אינם זמינים לקטינים או למשתמשי RealTender.co.il שהושעו/הוסרו בעבר. אם אתה נרשם כישות עסקית, על ידי הצבת הצעה, אתה מצהיר שאתה מורשה חתימה ו/או שיש לך את הסמכות לחייב את הישות להסכם זה ולהסכמים אחרים הקשורים לנדל"ן.
לכן, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות ואתה מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהתחייבויות המפורטות בתנאי שימוש אלה. אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה להשתמש בשירותים המוצעים באתר זה.הגבלת אחריות האתר
האתר ניתן לשימושך במצבו העכשווי וכפי שהוא דהיינו ("AS IS") ושאין על הנהלת האתר אחריות לעדכן תכנים, לספק שירותים מסוימים. וייתכן ובעתיד מבנה, עיצוב האתר והתכנים שלו עשויים להשתנות.
האתר היא פלטפורמה המתווכת בין מוכרים לבין קונים. האתר אינו אחראי ולא יישא בכל אחריות לתכנים שמפורסמים ע"י צדדים שלישיים. התוכן מוזן לאתר על ידי צדדים שלישיים ומפורסם ללא בדיקה ועל כן, הנהלת האתר אינה נושאת באחריות על התכנים המפורסמים.
כל התמונות המופיעות באתר הנן להמחשה בלבד, כפי שנמסרו ו/או הועלו לאתר על-ידי המוכרים, לצרכי פרסום באתר.
הנהלת האתר אינם מפקחים ואינם אחראים על אמינות ו/או דיוק המידע המועלה על-ידי המוכרים, ההתאמה בין התמונות , המסמכים לנכסים שנמכרים.
כל התכנים אשר מוצגים ו/או יוצגו באתר מבטאים את דעתו האישית של המפרסם, שאינו האתר, ואינם מהווים תחליף כזה או אחר להתייעצות מקצועית. בכל מקרה בענין משפטי ו/או תכנוני ו/או שמאי ו/או כלכלי ו/או מקצועי אחר אנחנו ממליצים לפנות לאנשים המוסמכים לכך, ואין להסתמך על האתר ועל המידע המצוי בו.
להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר הצעת הרוכש באתר, במקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין הנכס באמצעי התשלום אשר סופק על ידי הרוכש או שהרוכש אינו עומד בתקנון ותנאי השימוש באתר, או על-פי כל דין אחר המקובל. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. האתר לא יישא באחריות בקשר למידע או השירותים המופיעים באתרי האינטרנט האחרים. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע שינוי, הסרה, השמטת פרטים מכל תוכן שיועלה לאתר על פי שיקול דעתו הבלעדי.
אין האתר מתחייב לפעילות רציפה ותקינה שלו או לביצוע העסקה. כך גם, האתר לא יישא באחריות עבור תקלות שעלולות לנבוע מהעברת מידע מהקונים למוכר או מהמוכר לקונים.
האתר מהווה פלטפורמה בלבד, ואינו אחראי לתקינות ונכונות פרסום, שינוי במחירים, המועדים או כל מידע אחר הנוגע למכירות.
האתר שומר לעצמו את הזכות לחסום משתמשים לפי שיקול דעתו הבלעדי.
האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן של הפרסומות האמורות והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
תכני האתר, כולם או חלקם, לרבות תנאי שימוש אלה עשויים להיות מתורגמים לשפות אחרות באמצעות כלי תרגום אוטומטיים, התרגום ככל שיעשה הינו לנוחות המשתמש בלבד. הנוסח המחייב את האתר הינו בשפה העברית בלבד.
בכפוף לכל דין החל על ההתקשרות שבין הגולש והמשתמש לאתר, המשתמש מסכים ומאשר כי הנהלת האתר, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה, לא ישאו באחריות בגין נזק ישיר או עקיף שנגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי אחר ביחס לשימוש שנעשה במישרין או בעקיפין באתר . כל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, או מקרי, מיוחד, עונשי או נזק עקיף אחר תחת כל תיאוריה משפטית עקב גישה לאתר או לשימוש בו ו/או שימוש בחלק כלשהו של השירותים או עקב כל הפרעה לגישה לאתר או לשימוש בו, גם אם ידעה הנהלת האתר על אפשרות של נזקים כאמור. במידה והנהלת האתר תימצא אחראית לכל נזק שייגרם לך בעקבות שימושך באתר ו/או הקשור בדרך כלשהי לשימושך באתר ו/או בשירותים, אזי אחריות החברה לא תעלה בכל מקרה ובמצטבר על הסכום הכולל ששולם על ידך לחברה בגין השימוש באתר ו/או בשירותים. במידה ולא שולם כל סכום כאמור, הסכום יעמוד על של מאה ₪ (100 ₪). הגבלת האחריות מוסכמת בזאת, ומשקפת את הקצאת הסיכון בין שני הצדדים.

קניין רוחני
האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, כותרות, רעיונות, רשימת לקוחות, מידע שסופק ע"י המוכרים, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של האתר "www.RealTender.co.il" ו/או של אחרים, והנך מתחייב לשמור על זכויות היוצרים ו/או קניין רוחני ו/או זכויות אחרות על פי כל דין של האתר ו/או של אחרים ולהימנע מפגיעה ו/או שינוי ו/או שיבוש תכנים באתר או פגיעה בזכויות צד ג' כלשהו.
כל העתקה, צילום, שכפול בכל דרך, בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או בכל אמצעי אחר, שימוש מסחרי אינו מורשה, מלא או חלקי, אסורים בהחלט, אלא אם התקבל אישור בכתב מהנהלת האתר לעשות שימוש בחומרים.

ביצוע הזמנות באתר
הסכומים המוצגים באתר בד"כ כוללים מע"מ, ייתכן ותידרש תוספת מע"מ על מחיר הזכייה או על עמלת הפלטפורמה ו/או המתווך ו/או בית המכירות כפי שיצוין בדף הנכס ו/או בתנאי המכירה של המוכרים הרלוונטיים, על אחריות המשתמש לוודא ולברר זאת לפני מתן הצעת מחיר ו/או רכישה.
בכל מכירה, יופיעו בעמוד הרכישה ו/או בתנאי השימוש פירוט אודות תנאי התשלום וכל העמלות הנלוות.
המחירים המופיעים באתר, הינם מחירים התקפים להצעה/רכישה באתר בלבד, ייתכן והמחיר יהיה שונה מחוצה לו.
בעת מתן הצעת מחיר ו/או רכישה, תצטרך לספק את פרטי אמצעי התשלום, פרטיו האישיים של בעל אמצעי התשלום ופרטי יצירת קשר עם בעל אמצעי התשלום. במידה ותידרש לספק פרטים כאמור, הנך מתחייב לספק פרטים מדויקים והשתמש באמצעי התשלום בהתאם לחוק.
מובהר, כי חלק מהנכסים הנמכרים באתר דורשים אישור דרקטוריון, צו בית משפט, אישור בנק, ועלולים להתעכב ו/או להתבטל ואישור הרכישה יתקבל בשלב מאוחר בהתאם לעניין ותנאי העסקה.
הקונה שזכה מתחייב לשאת בכל התשלומים המוטלים עליו על פי המחיר המופיע באתר ובהתאם לתנאי שימוש אלה.
רישומי האתר ו/או מי מטעמה יהוו ראיה לכאורה למתן הצעה מחייבת ו/או ביצוע הרכישה על ידך.
הנך מתחייב לשמור על פרטי ההתחברות האישיים שלך למערכת ולא להעביר לשום גורם צד ג' . מובהר, כי פעילות של כניסה לחשבונך באמצעות הסיסמא וביצוע פעולות, תחייב אותך על פי כל דין.

ביטול ההזמנה
באתר ניתן להציע הצעות ו/או לרכוש נכסים וזאת על בסיס עיונו של הרוכש בכל המידע אודות הנכס, שפורסם על-ידי המוכר. לרוב, ההצעות והרכישות נעשות באתר בלבד וללא אפשרות של היכרות אחרת עם הנכס וללא זכות ביטול. עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בסעיף 14 ג' לחוק הגנת הצרכן , התשמ”א 1981. למרות האמור לעיל, חלק מהעסקאות באתר אינן נמצאות תחת תחולת חוק הגנת הצרכן. מדיניות הביטול ביחס לעסקאות אלה תהיה בהתאם לתנאי המכירה להם הסכמת בהשתתפותך במכירה.


למען הסר ספק, יובהר כי האתר הינו פלטפורמה המתווכת בין הקונה למוכר ומכאן שהאחריות בגין ביטול עסקה ו/או יישום חוק הגנת הצרכן חל על המוכר בלבד והנך נדרש לפנות אל המוכר ישירות בהתאם לפרטי הקשר המפורסמים בדף הנכס ו/או בתנאי המכירה. הנך מוותר בזאת על כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה כנגד האתר בגין כך.
על אף האמור לעיל, מובהר כי האתר נושא בעמלת סליקת כרטיסי האשראי של העסקה, בכל מקרה של ביטול לא ישיב האתר את העלות שנשא בה עבור העסקה, בהתאם לתעריף של חברת הסליקה.
מובהר כי המחירים המוצעים באתר אינם כולל מיסים, אגרות, עמלות ותשלומים נוספים שעלולים לחול על הקונה אותם יש לשלם באופן פרטני בנוסף למחיר הזכייה ו/או כפי שיצוין על ידי המוכר.

תורת הוגנות RealTender.co.il
RealTender.co.il מתגאה שמציעה פלטפורמה המאפשרת להציג נכסים ברמה המאפשרת למציעים הזדמנות שווה והוגנת להתחרות. אם נקבע על ידי RealTender.co.il כי נכס כלשהו זכה באופן לא הוגן, מכל סיבה שהיא, RealTender.co.il בשם המוכר שומרת לעצמה את הזכות 1)להציע את הנכס למכרז נוסף 2)לבחור את ההצעה הגבוהה ביותר מבין המציעים או 3) להחזיר את הנכס למוכר ולא למכור אותו לכל מציע.
דרישות למתן הצעות מחיר
מתן הצעה באתר זה היא תהליך פשוט. אם אתה מתכוון להציע על נכס כלשהו, ברוב המקרים, הרשמה זה כל מה שנדרש. במקרים מסוימים, יהיה עליך לפעול לפי ההנחיות הנוספות להגשת הצעות מחיר ספציפיות באותו הנכס.
אם אתה מתכוון להציע הצעות, מומלץ מאוד לך להירשם לפחות 72 שעות לפני סגירת הצעות, רק כאמצעי זהירות נגד כל מיני בעיות רישום שעלולות להיות.
אין צורך בתשלום עבור ההצעה; עם זאת, תזדקק לכרטיס אשראי חוקי כדי להירשם ולהציע. אם ההצעה שלך זוכה בנכס, ואתה מפר את תנאי ההסכם ומשום מה לא מתקדם בעסקה, כרטיס האשראי שלך יחויב בסכום פיצוי של לפחות 500 ש"ח, ואתה עשוי להיות מוחרם לשימוש עתידי של האתר.

מדיניות פרטיות
עיין במדיניות הפרטיות שלנו לקבלת מידע על האופן שבו RealTender.co.il אוספת, משתמשת וחושפת מידע המאפשר זיהוי אישי מהמשתמשים שלה.

עמלות ושירותים
נכון לעכשיו, הרישום לפלטפורמה RealTender.co.il הוא בחינם; עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תנאי האתר שלנו בכל עת הנוגעת לעמלות ופריטים אחרים המוזכרים או שאינם מוזכרים במסמך שפורסם. שינויים במדיניות ייכנסו לתוקף לאחר שנפרסם את תנאי האתר החדשים למשך חמישה (5) ימים רצופים לפחות. אנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות חלק או את כל השירותים שלנו בכל עת. אם חל שינוי בשירות מסוים, עמלות בגין אותו שירות יכנסו לתוקף עם הכנסת השירות. כל מכירת נכס יהיה כפוף לדמי עסקה באינטרנט(שתשולם ל RealTender.co.il) ע"ס 500 ש"ח כפי שהוגדרו עבור כל נכס, שישולם על ידי הקונה בסגירה. ההצעה על הנכס לא תכלול את דמי העסקה באינטרנט, אך ידוע לך שלאחר סגירת העסקה סכום זה ישולם במיידי ל RealTender.co.il.

אי-התאמה
אם קיימים הבדלים בין התנאים וההגבלות המתוארים באתר זה לבין התנאים המתוארים בהסכם הרכישה, התנאים בהסכם הרכישה יחולו, לכן קרא את הסכם הרכישה בקפידה ויתר מסמכי העסקה המפורטים באתר ובסט המסמכים מטעם המוכר.

אישור הצעת מחיר ע"י המוכר
אם הנכס קיבל הצעת מחיר במהלך תהליך הגשת הצעות מקוונות, הוא יהיה בסטטוס "המתנה" עד שהרוכש מאשר את ההצעה ומקבל מקדמה/המחאה על הרכישה מן המציע בכפוף לתנאי המכירה. בשלב זה, ההצעה תוצג בפני המוכר ואם היא תתקבל במערכת שלהם, והסכם הרכישה יבוצע במלואו, הוא יסומן כנמכר ויסתיים תהליך המכירה. כל עוד הנכס מסומן בסטטוס כ'המתנה', ועד קבלת האישור הסופי במערכת הפנימית, ניתן להציע הצעות מחיר גבוהות יותר.


מכירה ישירה/קנה עכשיו
אם מכירה מראש מאופשרת ע"י המוכר, הנכס יהיה זמין על בסיס "כל הקודם זוכה". רק הצעות מחיר שהוזנו, ועונות על טווח המחירים של המוכר, יתקבלו במערכת שלנו. כאשר מתקבלת הצעה לקניה ישירה, הנכס לסטטוס ממתין לאישור סופי במערכת שלנו. ההצעות יהיו תחת ביקורת וימתינו לאישור סופי מהמוכר, תהליך זה עשוי להימשך עד 5 ימי עסקים. המציעים יקבלו הודעה בדוא"ל עם התוצאות מיד עם סיום התהליך. בשלב זה יתחיל תהליך הניירת עבור המציע; עד לחתימת הסכם הרכישה.
הערה: היסטוריית הצעות מחיר עבור נכס לפני המכירה אינה נחשפת למציעים אחרים ואינה זמינה בכל עת. אף מציע לא יקבל יחס מועדף על פני מציע אחר. אף מציע לא יקבל כל סוג של זכות סירוב ראשונה על כל נכס. המוכר יחליט האם ההצעה תואמת לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
הצעות מחיר: אם נכס אינו עמד במחיר שקבע לו המוכר במהלך תקופת המכירה המוקדמת ו/או בתהליך הגשת ההצעות המקוון, הוא יעבור למצב של מתן הצעות, כלומר ניתן להגיש הצעות נוספות עד לקבלת הצעת מחיר מקובלת ולהתקבל ע"י המוכר.

אישור סופי על ידי המוכר
כל מוכר באתר זה שומר לעצמו את הזכות לאישור סופי של כל הצעה שהוגשה על ידי כל מציע, ללא קשר למידע שסופק על ידי אתר זה.

פרסום נכסים באתר
www.RealTender.co.il מאפשר לצדדים שלישיים מסוימים, כולל משתמשים אחרים, סוכני נדל"ן , מנהלי נכסים, עורכי דין וכו' לפרסם נכסים באתר. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן של רישומים אלה.
הנהלת האתר אינה אחראית לכל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרם כתוצאה מכל עסקה עם צדדים שלישיים המפרסמים נכסים, מוצרים או שירותים באתר.
תמונות המוצרים בדף הרכישה באתר הינן לצרכי להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בין התמונות לבין המוצרים הנמכרים בפועל באתר. מובהר כי כל התמונות המופיעות באתר מועלות ומסופקות על ידי המוכרים אשר מצהירים כי הינם בעלי הזכויות המלאים בתמונות אלו ואחראיים על כל התכנים שהם מעלים.

גילוי נאות
אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
עדכון תנאי ההתקשרות
האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן מעת לעת את תנאי שימוש אלה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי לתת הודעה מראש. כל שינוי יהיה מחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.שיפוי
במידה ותפר את תנאי שימוש ותקנון האתר, הנך מתחייב לשפות את הנהלת האתר ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.
כמו כן, האתר יהיה זכאי לחשוף את כל הפרטים הידועים לו אודותיך בכל הליך משפטי ובכלל.

אזור שיפוט
הדינים אשר יחולו על תקנון זה הנם דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך העולה מתקנון זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט הישראליים המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

כל המשתמשים חייבים להסכים לתנאים אלה לפני מתן הצעה ו/או קניה.